Gratis verzending boven € 50,-
Top kwaliteit
Snel besteld, snel geleverd

Disclaimer

DISCLAIMER
Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft BC Nails / Rudofa BV een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van BC Nails. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BC Nails. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door BC Nails met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn exclusief 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BC Nails behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.